top of page

Vårt mål

Vi vill arbeta för att vara bästa vårdcentralen för dig och din familj.

Vår ambition är att ge god, tillgänglig och jämlik vård till alla invånare i vårt närområde baserad på vetenskap och erfarenhet.

Vi är ackrediterad vårdcentral av Västra Götalandsregionen.

Regionens prislista gäller hos oss så även frikort.

Bohus vårdcentral erbjuder både möjlighet att komma på Drop in eller att boka tid.

Vi som jobbar för dig är 

Akuta buksmärtor

 • Spec. Allmänmedicin

 • Distriktsköterska

 • BVC sköterska

 • Diabetessköterska

 • Astma/Kol sköterska

 • Psykoterapeut/psykolog

 • Mottagningssköterska

 • Undersköterska

 • Hypertonisköterska

 • Äldre-sköterska

 • Läkarsekreterare

Om Företaget

Akuta buksmärtor

AdeFar AB 

Org nr : 556996-5626

Ansvarig chef: Susanne Slosar

Kontakt : Susanne.slosar@bohusvardcentral.se

Telefonnummer : 076 312 73 00

Luftvägsbesvär/Andningsbesvär

Sårskador

Urinvägsinfektioner

Hals och öronbesvär

bottom of page